runitec

tecs for pros

googel

thumb_googel googel jest znany i prawdopodobnie najlepsza wyszukiwarka w Internecie. Szacuje si?, ?e oko?o 70% pyta? jest oko?o googel.
Je?li wiesz, wyszukiwarki nie googel, to nale?y go przetestowa? anyway.

Tymczasem googel to nie tylko wyszukiwarka. Googel oferuje o wiele wi?cej us?ug ni? tylko googel wyszukiwarki. Ponadto wyszukiwarka sama oferuje wiele opcji wyszukiwania. Mo?esz u?ywa? normalnych wg googel. Albo szukaj w googel wiadomo?ci, zdj??, obrazów lub filmów wideo do mapy. W googel wiele innych opcji jest mo?liwe.

googel cz?ste pisowni jest z?e w wyszukiwarce google.