runitec

tecs for pros

googel mapy

googel-mapy googel maps to program mapowania lub planowania trasy z googel.
Mapy googel oferuje niektóre funkcje oferuj? inne planisty.
Te obrazy satelitarne s? googel maps. Mo?na si? w googel mapy pokazuj? tylko zdj?? satelitarnych lub po??czenie zdj?? satelitarnych i map.
Top funkcja jest "Street View" w googel maps. Mo?na biega? w du?ych miastach w 3D przez ca?e miasto.
Mapy googel jak ca?y Pary? jest dost?pny w animacji 3D. Mo?esz googel mapy, wi?c praktycznie przechodzi? przez ca?y Pary?, skierowane we wszystkich kierunkach, w??czaj?c w dó? iw gór?!
"Street View" stale ro?nie. To tylko kwestia czasu, a? googel mapy ca?ego ?wiata, interaktywne animacje 3D jest dost?pny.
Drogi googel mapy oczywi?cie dzia?a idealnie. Co to jest tak?e wspomnie?, jest funkcja wyszukiwania w googel maps.
Oprócz normalnych funkcji wyszukiwania, mo?na równie? u?y? normalnego wyszukiwania, jako skrót bezpo?rednio do googel googel maps.

googel map jest b??d ortograficzny w Google Maps.